Program Konferencji

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna podróży w praktyce lekarskiej”

Gdynia, 19 kwietnia 2024 r.
9.00 – 11.00 Egzamin umiejętności zawodowej MEDYCYNA PODRÓŻY

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy
i lekarzy dentystów z dnia 13 czerwca 2023 r. (Dz.U. 2023, poz. 1189)

zgodnie z Regulaminem organizacji i prowadzenia Certyfikacji w zakresie umiejętności zawodowej Medycyna podróży, uchwalonego na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży w dniu 20 września 2023 r.

Piątek, 19 kwietnia 2024
WARSZTATY – ‘Przygotowanie pacjenta do podróży – popularne destynacje’ ’
(prof. Krzysztof Korzeniewski, CTH)

11.30 – 12.10

AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (Indonezja – Bali, Filipiny)

12.10 – 12.50

AZJA POŁUDNIOWA (Malediwy, Sri Lanka)

12.50 – 13.10

AFRYKA WSCHODNIA (Mauritius)

13.10 – 13.30

AFRYKA ZACHODNIA (Wyspy Zielonego Przylądka)

 

Dyskusja, przerwa obiadowa 13.30 – 15.00

15.00 – 15.30

Medellan – Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży w Warszawie – doświadczenia własne

dr Milena Dorosz, CTH

15.30 – 16.00

Choroby tropikalne wątroby

prof. Katarzyna Sikorska

16.00 – 16.25

Pacjent z ostrym uszkodzeniem nerek w tropiku

prof. Marcin Renke

 

dyskusja, przerwa kawowa 25 minut

16.50 – 17.10

Borelioza – leczymy pacjenta, nie wyniki

prof. Anna Moniuszko-Malinowska

17.10 – 17.30

Tężec – PreP i PEP

prof. Krzysztof Korzeniewski, CTH

17.30 – 18.30

Podsumowanie – pytania i odpowiedzi
Test wiedzy dla aplikujących do Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży

20 pytań testowych

19.00

Kolacja

Sobota, 20 kwietnia 2024

09.00 – 10.00

Aktualności w medycynie podróży

prof. Krzysztof Korzeniewski

10.00 – 10.20

Profilaktyka przeciwzakrzepowa dla podróżujących

dr hab. med. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec

10.20 – 10.50

Urazy cieplne w medycynie podróży

dr hab. med. Joanna Kabat-Koperska

10.50 – 11.20

Zaburzenia psychiczne w medycynie podróży

prof. Jolanta Kucharska-Mazur

 

Dyskusja, przerwa kawowa 30 minut

11.50 – 12.30

Biegunki podróżnych – profilaktyka przedwyjazdowa, problemy zdrowotne w podróży i po powrocie

dr med. Justyna Janocha-Litwin

12.30 – 12.50

Sex turystyka, procedury PrEP, PEP

dr Aleksander Zińczuk

12.50 – 13.30

Leiszmaniozy – klinika, diagnostyka, leczenie – opisy przypadków

prof. Małgorzata Paul

 

dyskusja, przerwa obiadowa 13.30 – 14.50

14.50 – 15.20

Przygotowanie małego dziecka do międzynarodowych podróży

dr med. Dagmara Pokorna-Kałwak

15.20 – 15.50

Nowe możliwości w profilaktyce inwazyjnej choroby meningokokowej

dr med. Dagmara Pokorna-Kałwak

15.50 – 16.30

Odpowiedzialność prawna lekarza w gabinecie medycyny podróży cz. I

dr hab. med., mgr prawa Marta Rorat

 

dyskusja, przerwa kawowa 20 minut

16.50 – 17.30

Odpowiedzialność prawna lekarza w gabinecie medycyny podróży cz. II

dr hab. med., mgr prawa Marta Rorat

17.30 – 17.45

Nowe spojrzenie na profilaktykę półpaśca i neuralgii popółpaścowej okiem lekarza praktyka

dr med. Dagmara Pokorna-Kałwak

17.45 – 18.25

Denga, chikungunya – aktualne zagrożenie

dr Marek Radosz, CTH

18.25 – 18.40

Wścieklizna – PreP i PEP

prof. Krzysztof Korzeniewski, CTH

18.40 – 19.00

Podsumowanie – pytania i odpowiedzi

19.30

Kolacja

Niedziela, 21 kwietnia 2024

09.00 – 10.00

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej – analiza działalności Ośrodka Medycyny Podróży w 2023 r.

prof. Krzysztof Korzeniewski, CTH

10.00 – 11.00

Omówienie działalności Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży (dokumentacja, deklaracje, certyfikaty)

prof. Krzysztof Korzeniewski, prof. Katarzyna Sikorska, prof. Wacław Nahorski

11.00

Zakończenie konferencji